Last Call – en Aktion på gatan

Lågt batteri, ingen laddare. Vi ser på telefonen med skräck. 0%… den stängs av. Panik!

En telefonkiosk… man kan ringa från en telefonkiosk. Det brukade finnas en i varje hörn, någon måste finnas kvar. Fast… det gör det inte!

Vad skulle hända om det stod en telefonkiosk här och nu? Skulle vi överleva fusionen mellan nutiden och nittiotalet, eller skulle vi falla in i en oändlig loop med referenser till popkultur?

Last Call är en gatuföreställning som följer flödet i dagens kommunikation och ger publiken tillfällen att interagera genom att ringa till vår telefonkiosk. Med humor och genom dans, rörelse och fysisk teater ifrågasätter vi hur vi kommunicerar idag, hur vi beter oss i våra umgängeskretsar och hur vi påverkas av våra telefoner, alltid med paralleller mellan “då” och “nu”.

Idag är alla alltid anslutna, alltid tillgängliga för hela världen och samtidigt frånkopplade det som finns omkring dem. Lyckligtvis har vi lyckats utrota varje form av tristess från våra vardagsliv, och att vänta i kö är ett minne blott. Kommunikationen har utvecklats, socialt beteende har utvecklats… spelreglerna har ändrats.

Dags för ett sista samtal… Who you gonna call?


Last Call är medproducerad av Kultivera (Tranås), Norrtälje kommun, Ungdomshuset Verket (Norrtälje), Blå Huset (Tensta) och Barnens scen (Malmö).

Med stöd från Region Skåne, Region Stockholm, Region Jönköping, KOKO 2020 Norrtälje – Kommunkoreograf and Kulturrådet.

Last Call är en gatuföreställning som kretsar kring en specialbyggd gammaldags telefonkiosk. Telefonkiosken är en scenografi, en upphöjd miniscen, vår högtalare och en fungerande telefon som vi använder för att kommunicera med publiken.

Last Call är en 360º graders föreställning med publik hela vägen runt telefonkiosken. Den är lätt att anpassa efter spelplatser inomhus och utomhus.

Längd: ca 40 minutes. Premiär på Passagefestivalen i Helsingør, Danmark, sommaren 2021.

Andra Aktioner