Konstnärligt uppdrag

Det ReAct! – Actions moving ser som sitt huvudsakliga uppdrag är att väcka frågor kring de regler som formar vårt beteende i allmänna utrymmen. Ambitionen är att skapa situationer som ger folk möjlighet och anledning att ifrågasätta begränsningarna i allmänna utrymmen där de vanligtvis bara uppträder som sig själva genom att följa alla regler, både skrivna och oskrivna.

Vi vill att vårt arbete ska kunna fungera som en väg in till scen- och performancekonst för ny publik likaväl som det ska erbjuda en ny upplevelse för en erfaren publik.

Vad driver vårt skapande?

De regler som styr våra liv i samhället är det som driver oss till att skapa. Dessa regler kan vara begränsande, ta ifrån oss vårt grundläggande behov att vara medvetna om vad som händer runtomkring oss, och inskränker vår förmåga att tänka självständigt och fatta beslut, vilket sakta men säkert förvandlar oss alla till ”urbana zombier”. Därför vill vi ifrågasätta och utmana oss själva i relation till allmänna utrymmen, och uppmuntra människor till att vara öppna för överraskningar, och till att improvisera istället för att följa de gamla vanliga mönster som bygger upp vår vardag.

Vad gör oss annorlunda?

Vi skiljer oss från andra site specific-kompanier både genom vårt konstnärliga förhållningssätt till allmänna utrymmen och genom våra arbetsmetoder.

Vi har som mål att inte störa varken funktionen eller flödet av människor i de utrymmen där våra Aktioner äger rum. Vi vill istället inbjuda till interaktion, utan att kräva den, och vi leker med och lyssnar till vår publik istället för att ignorera deras reaktioner. Lekfullheten i rörelsen och i sociala relationer är mycket central, och den är ständigt närvarande i vårt arbete.

Photo from Up & Down

När det kommer till vårt konstnärliga tillvägagångssätt ligger stort fokus på att arbeta inte bara med och utifrån det fysiska utrymmet, utan snarare med och utifrån det sociala utrymmet. Till exempel ser de flesta bibliotek olika ut i sin arkitektur, men alla liknar varandra i funktion och utformning av socialt utrymme. Därför tar vi hänsyn till särdragen av varje utrymme, och framför allt fokuserar vi på det sociala utrymmets särdrag. Om det vi gör kallas ”site specific” skulle vi hellre se det som ”social site specific”.

Vi vill dessutom ifrågasätta och utmana de sociala överenskommelser som etableras i en föreställningssituation, med särskilt fokus på relationen mellan publik och konstnär. Alla våra föreställningar är del av denna ifrågasättande process, och vi bygger en ny överenskommelse med varje publik. Frågor vi ständigt ställer oss är: ”Vad är jag tillåten att göra? Vad är du tillåten att göra?” . Varje föreställning är en pågående förhandling med publiken.

För oss är en föreställning aldrig ett färdigt resultat av en arbetsprocess, utan den del av arbetet som tillåter oss fortsätta experimentera och utforska vår idé i en ny kontext. Vi söker ständigt nya vägar i relationen till utrymmet och publiken. Det är först när vi kan dela vårt arbete med en publik som poängen kan börja skymtas och arbetet i sig kan förbättras och nå djupare.