Library Stories – en Aktion i ett bibliotek

Måste man sitta i en stol för att läsa en bok?
Kan man delta i en livlig diskussion, men ändå vara helt tyst?
Vad händer om man omvandlar teoretisk kunskap från böcker till praktik på plats?

Library Stories är ett performancekoncept utvecklat av ReAct! i syfte att ifrågasätta och tydliggöra vad det innebär och kan innebära att dela utrymmet i ett bibliotek med andra människor.

I denna konstnärliga Aktion experimenterar vi med vad biblioteket som koncept betyder för oss, för allmänheten, användarna, besökarna samt bibliotekets personal. Vi undersöker biblioteket och dess funktion som en innesluten allmän plats, där vi alla följer reglerna, skrivna eller oskrivna, och tar del i de specifika ritualer som utspelar sig där.

Genom Library Stories kommer ReAct! att tillföra överraskningsmoment till den ofta så förutsägbara biblioteksmiljön. Vi använder oss av det som redan finns där, för att skapa nya och oväntade situationer. Vi följer alla regler och tänjer vissa. Vi kommer att göra det vanliga ovanligt genom att tillåta fantasi och dramatik att existera utanför böckernas sidor. Vi gör inte mer väsen av oss än en vanlig biblioteksbesökare, men vi kommer att skapa reaktioner…

Library stories

“Library Stories” är en Aktion av och med ReAct! – Actions Moving, där vi undersöker idén om att spela en föreställning utan att aktivt söka publikens uppmärksamhet.

Hela föreställningen utspelar sig inom bibliotekets väggar, utan att störa övrig verksamhet. Den är ett kollage av små Aktioner som rör sig genom hela byggnaden och som kan följas i sin helhet eller bara väcka en kort stunds nyfikenhet.

Längd är cirka 60 minuter. Premiären ägde rum på Västerås Stadsbibliotek i 2011 (Sverige)

Andra Aktioner